Professor

ELENA JUNCOSA VECCHIERINI

Directora Fundació Mas Miró

Màster en Museologia i Gestió del Patrimoni Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Turisme i cultura
Experiència investigadora: +6 anys