Professor

ERNEST CAÑADA MULLOR

Coordinador ALBA SUD, centre d'investigació i comunicació

en Geografia i Història Universitat Autònoma de Barcelona

Bloc temàtic: Dret i polítiques turístiques