Professor

ESTHER COMÍN CELADES

Fundadora The Hub - Hotel & Spa Consulting

Màster en Gestió i Direcció d' Empreses EAE Business School EAE Business School

Bloc temàtic: Hoteleria; Marketing i comercialització