Professor

GEMA BARCELÓ AGUILÓ

Senior Regulatory Manager Danone SA

Doctorat en Ciències Químiques Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Gastronomia