Professor

JORDI GARGALLO ALTIMIRAS

Director Unitat de Negoci SINC CLINIC Grup Serhs - Serhs Food Area

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses Universitat Pompeu Fabra

Bloc temàtic: Restauració