Professor

JOSEP ANTONI IGLESIAS MILLÁN

Director de Renda Variable de Catalunya BANKINTER

Llicenciatura en Psicologia Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Economia i empresa