Professor

JOY NGO DE LA CRUZ

Investigadora Fundación para la Investigacion Nutricional

Màster en Boston University School of Public Health Master of Public Health

Bloc temàtic: Tecnologia dels aliments i salud
Experiència investigadora: +18 anys