Professor

JUAN LUIS CARRATALÀ ALASTRUEY

Consultor en l'àmbit d'estratègia empresarial ANDA Marketing Estratégico

Doctorat en Enginyeria Industrial Universitat Politècnica de Catalunya

Bloc temàtic: Economia i empresa, Marketing i comercialització