Sobre el CETT

Professor

JUAN LUIS CARRATALÀ ALASTRUEY

Consultor en l'àmbit d'estratègia empresarial ANDA Marketing Estratégico

Doctorat en Enginyeria Industrial Universitat Politècnica de Catalunya

Bloc temàtic: Economia i empresa; Marketing i comercialització
Experiència investigadora: +6 anys