Fotografia de: Detall | CETT
Universitat de Barcelona
Sobre el CETT
Sobre el CETT >

JUAN LUIS CARRATALÀ ALASTRUEY

Consultor en l'àmbit d'estratègia empresarial ANDA Marketing Estratégico

Doctorat en Enginyeria Industrial Universitat Politècnica de Catalunya

Bloc temàtic/Departament: Economia i empresa; Marketing i comercialització; Organització empreses i gestió de les persones
Experiència investigadora: +6 anys