Professor

LLUIS PUJOL MARCO

Gerent Saborea España

Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Marketing i comercialització; Turisme i territori