Professor

MARTÍ TERÉS I RIOS

Conseller Delegat Oleum Flumen

Màster en Direcció i Administració d'Empreses Universitat Politècnica de Catalunya

Bloc temàtic: Gastronomia