Sobre el CETT

PATRICK TORRENT QUERALT

Executive Director Agència Catalana de Turisme

Llicenciatura en Dret Universidad Nacional de Educación a Distancia

Bloc temàtic/Departament: Marketing i comercialització