Professor

PATRICK TORRENT QUERALT

Executive Director Agència Catalana de Turisme

Llicenciatura en Dret Universidad Nacional de Educación a Distancia

Bloc temàtic: Marketing i comercialització