Professor

RAMÓN IGLESIAS TOVAR

Assessor, Formador, Coach en l'àmbit de Màrqueting

Llicenciatura en Humanitats Universitat Pompeu Fabra

Bloc temàtic: Economia i empresa, Marketing i comercialització