Professor

RAMON SERRAT MULÀ

Professor i Investigador CETT-UB | Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia

Màster en Innovació en la Gestió Turística EUHT CETT-UB

Grup de recerca: Turisme, Cultura i Territori
Àmbit d'especialització: Gestió turística local, Paisatge i patrimoni, Turisme urbà
Bloc temàtic: Turisme i cultura; Turisme i territori