Professor

RICARDO IGNACIO YUSIM

Professor i Investigador Universidad Politécnica de Valencia

Doctorat en Arquitectura, Edificació urbanística i Paisatge Universidad Politécnica de Valencia

Bloc temàtic: Turisme i cultura