Sobre el CETT

Professor

ROSA Mª PARADELL DURO

Directora de la Innovation Business Unit i2cat Fundation

en Telecomunicacions Universitat Politècnica de Catalunya

Bloc temàtic: Marketing i comercialització