Professor

STEFANO MARINELLI

Expert en Innovació i Desenvolupament del Talent

Màster en Direcció de Recursos Humans ENEB - Escuela de Negocios Europea de Barcelona

Bloc temàtic: Organització empreses i gestió de les persones