Sobre el CETT

SUSANNA IZQUIERDO FERNANDEZ

Tècnica d'ús públic i educació ambiental Fundació Catalunya-La Pedrera

Llicenciatura en Ciències Ambientals Universitat Autònoma de Barcelona

Bloc temàtic/Departament: Turisme i cultura