Professor

XAVIER FONT URGELL

Cap de l'Oficina Tècnica de Turisme Diputació de Barcelona

Doctorat en Geografia Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Turisme i territori
Experiència investigadora: +6 anys