Inici >

Oferta PFG 2n semestre 17/18

A continuació trobaràs la relació dels Projectes Finals de Grau que des de l'EUHT CETT-UB es proposen per a treball en grup.

L'oferta presentada s'organitzarà en funció de l’especialitat a la que pertany la temàtica a tractar, i s'haurà de tenir en compte aquesta circumstància per a poder sol.licitar la titulació en una especialitat determinada. S'haurà de triar un PFG corresponent a l'especialitat cursada.

Passos que cal seguir per a sol.licitar participar en algun d'aquests projectes:

a) L'estudiant interessat envia la sol.licitud que trobarà al final de la fitxa de cada PFG.

Dates per a les sol.licituds: del 10 al 12 de gener de 2018 (fins les 23.59 h)

b) Resolució de les sol.licituds (del 15 al 17 de gener de 2018)

El/s tutor/s valoraran totes les sol.licituds rebudes i comunicaran directament a l'estudiant (via mail) la seva inclusió o no en el projecte de grup i la data d'inici de les sessions de treball.

c) Sol.licituds no acceptades

Els estudiants no acceptats, podrán realizar una 2ª sol.licitud en els projectes on quedin places disponibles del 18 al 22 de gener de 2018. Entre el 23 i el 25 de gener de 2018 el tutor comunicarà (via mail) la inclusió o no al projecte de grup.  

Els alumnes no acceptats en aquesta segona assignació serán situats en algún projecte on hi hagi places disponibles.

Per qualsevol aclariment podeu adreçar-vos al coordinador del PFG's, Oscar Casanovas.

Projectes

 • Direcció hotelera i de restauració

  • Satisfacció i rendibilitat a les cadenes hoteleres

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   Establir quina relació existeix entre les puntuacions de satisfacció online que obtenen les principals cadenes hoteleres espanyoles i els seus indicadors de rendibilitat com el TRevPar i el GOPPar.

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   -Dominar els conceptes de Bases de la Investigació en Turisme.

   -Dominar algun software estadístic com per exemple l’Excel.

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Els dimarts o dimecres a les 12:30.

   Tutor/s: ORIOL ANGUERA TORRELL

  • Impacto socio-económico de la restauración en el barrio de Sant Antoni II

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   Analizar el impacto social y económico que ha tenido el barrio de Sant Antoni con las nuevas formas de restauración y sus contrastes.

   Requisits:

   Al matricularse en este proyecto, el estudiante ha de cumplir con los requisitos expresados a continuación:

   - Actitud proactiva

   - Capacidad de procesar grandes cantidades de información

   - Haber cursado y aprobado la asignatura de Gestión de Restauración

   - Trabajo en grupo

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Se fijará en función de las obligaciones laborales de los estudiantes. Se fijará 1 sesión cada 15 días y ésto podría verse modificado a discreción del tutor.

   Tutor/s: ALVARO ENRIQUE ARRIETA VALLE

  • Relació entre l’actuació en Xarxes Socials de les principals cadenes hoteleres espanyoles i la seva imatge entre la població espanyola.

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   a) Establir e identificar els principals indicadors de la presència i actuació en xarxes socials de les principals cadenes hoteleres, vinculats amb la seva IMATGE

   b) Identificar LA IMATGE que té la població de les principals cadenes hoteleres espanyoles

   c) Establir i descriure la relació existent entre les actuacions en SOCIAL MEDIA de les cadenes i la imatge percebuda per la població


   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   - Interès en màrketing digital, principalment en Social Media

   - Capacitat analítica i de síntesis

   - Es valorarà l’aprofitament realitzat a les assignatures de Bases de la Investigació i Investigació de mercats

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar al inici del projecte, de forma conjunta entre el grup i el tutor

   Tutor/s: GLORIA GARCIA SORRIBES

  • Emprendimiento social en el sector hotelero II


   Semestre: 2n.

   Objectius:

   Analizar las características de los establecimientos hoteleros que aplican el emprendimiento social

   Requisits:

   - Nivel de inglés avanzado

   - Conocimiento básico de los siguientes conceptos:

                            Innovación social

                            Social Entrepreneurship

                            Innovación tecnológica

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Martes 13:00-14:00, Jueves 13:00-14:00 y/o Miércoles por la tarde


   Tutor/s: CLAUDIA LANGER

  • Mobile marketing en el sector hoteler a Espanya

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   - Contextualitzar el mobile mk (apps, etc..) en el sector hoteler a Espanya.

   - Identificació d’accions de mobile mk (apps, etc.) en el sector hoteler a Espanya.

   - Anàlisi de les accions de mobile mk (apps, etc.) en el sector hoteler a Espanya.

   - Conèixer els objectius actuals de les accions de mobile mk (apps, etc.) en el sector hoteler a Espanya

   - Identificar resultats de les accions de mobile mk (apps, etc.) en el sector hoteler a Espanya: reserves, etc...

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   Alumnes coneixedors de marketing, investigació de mercats, comercialització on line,...

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Una sessió presencial cada dues setmanes obligatòria amb la possibilitat d’ incrementar la freqüència si els tutors ho consideren oportú en algun moment.

   Tutor/s: ENRIC LÓPEZ CARRILLO

  • Sistemes de Fidelització com a eina per la desintermediació del sector hoteler II


   Semestre: 2n.

   Objectius:

   Treball vinculat amb la línia de recerca d’ Excel.lencia i Sostenibilitat de l’Àrea d’Hoteleria relacionat amb la INOVACIÓ EN LA PERSONALITZACIÓ DEL SERVEI dels clients d’hotel.

   -Estudi de casos de les diferents solucions i serveis actuals de que disposen els establiments hotelers d’una determinada categoria a la ciutat de Barcelona


   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   -Interès i motivació del desenvolupament d’un estudi amb continuïtat en el temps vinculat a altres projectes desenvolupats sobre la matèria.

   -Capacitat de gestió, anàlisi i interpretació d’informació

   -Capacitat per treballar en equip i de manera individual.

   -Coneixement i/o experiència vinculada a aquesta temàtica

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Dies i hores consensuades per tot l’equip a l’inici del TFG

   Tutor/s: NURIA LOUZAO BELMONTE

  • Identificación de los modelos de internacionalización que siguen las compañías hoteleras españolas

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   Identificar los modelos de internacionalización que siguen las compañías hoteleras españolas y relacionarlos con las teorías de internacionalización existentes.

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar.


   Tutor/s: DAVID PEGUERO MANZANARES

  • Mesurament de la valoració de la RSE per part del client hoteler a Barcelona

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   Mesurar la valoració de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) per part del client hoteler a Barcelona.

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar

   Tutor/s: JOSE A. PEREZ-ARANDA CANELA

  • La medición de la Experiencia del cliente en hoteles, nuevas necesidades que van más allá de la satisfacción.

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   Definir una estructura de indicadores a partir de los que un hotel pueda medir la experiencia holística de los clientes (comportamientos, emociones y actitudes), a lo largo de todo el proceso de consumo.

   Requisits:

   Al matricularse en este proyecto, el estudiante ha de cumplir con los requisitos expresados a continuación:

   Estar cursando el Grado en Especialidad Hotelera

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Martes de 13:00-14:00

   Tutor/s: Mª GLORIA SANMARTIN ANTOLIN

  • Estudi de les eines que apliquen els hotels per a reduir la dependència envers les OTAs.

   Semestre: 2

   Objectius:

   Estudiar com els hotels poden aplicar estratègies de desintermediació per a reduir la seva dependència envers les OTAs.

   Determinar quines accions són més efectives tenint en compte factors com ara tipologia d’hotel, models de gestió, estratègies corporatives, etc.

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   -        Revenue Management

   -        Comercialització i comunicació

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar

   Tutor/s: CRISTINA BOSCH FERRETE

 • Direcció turística

  • Turquia: anàlisi d’un cas d’èxit de desenvolupament i promoció turística en un context complex

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   Analitzar les polítiques públiques dutes a terme per les diferents autoritats de Turquia que ham fet d’aquest país un rellevant destí emergent pel turisme tant europeu com d’altres entorns com Rússia o el món àrab. També els seus esforços de diversificació i sofisticació de l’oferta turística.

   En aquesta mateixa línia, analitzar les accions dutes a terme pels diferents agents del sector privat que han permès aquest gran creixement turístic de Turquia.

   Finalment, i un cop analitzades les accions conjuntes d’ambdós sectors (PPP) extreure’n lliçons inspiradores per altres mercats.

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   Coneixement d’anglès

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Dimarts o dijous 10.15

   Tutor/s: FCO. JAVIER ALBARRACÍN CORREDOR

  • Conceptualització d'APP turística urbana basada en estudis del públic

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   En aquest projecte es realitzarà un estudi en profunditat sobre motivacions i necessitats dels turistes de Barcelona amb l'objectiu de definir un nou concepte d’app turística urbana.

   Les recents investigacions sobre l'ús de les apps turístiques han demostrat que els turistes, durant la seva estada en la destinació, es desplacen segons les seves motivacions socials, emocionals o espirituals i no per interessos intel·lectuals. En molts casos es guien pel seu esperit explorador i descobridor i no necessiten, ni volen, els serveis d'informació i guia que ofereixen la gran majoria de les guies mòbils.

   A partir d'aquest fet verificat és interessant esbrinar: quines són les expectatives, motivacions i necessitats dels turistes de Barcelona? Com s'orienten a la ciutat? Com fan servir les eines de wayfinding? Aquestes són algunes qüestions clau que hem de plantejar per tal de conceptualitzar, desenvolupar i descriure unes noves bases per les apps turístiques urbanes.

   Aquesta investigació es durà a terme en espais urbans oberts de Barcelona (casc històric, districtes multiculturals, zones turístiques i parcs) i involucra diferents mètodes d'investigació com l'observació del comportament dels turistes, entrevistes o mapes mentals.

   Paraules clau: app turística urbana, turisme cultural, destinacions urbanes, estudis del públic

   Dia i hora de les sessions presencials:

   No hi ha requisits previs. És desitjable que els alumnes tinguin coneixements bàsics sobre smart turisme i destinacions urbans.

   Tutor/s: IRINA GREVTSOVA

  • Barcelona movie VI: Millora i ampliació de l'oferta de turisme cinematrogràfica a Barcelona i Catalunya

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   L’objectiu principal és analitzar, ampliar i millorar l’oferta de turisme cinematogràfic a Barcelona a partir del projecte “Barcelona Movie”, iniciat el curs 2009-2010 i que té continuïtat des d’aleshores. A més, es complementarà amb un anàlisi enfocat en l’àmbit de Catalunya.

   Requisits:

   Es valorarà molt positivament haver cursat l’assignatura de “Cinema, literatura i turisme”.

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Es realitzarà una sessió presencial cada setmana (matí) durant tots els mesos del projecte. L’assistència a les sessions conjuntes de treball és obligatòria.

   Tutor/s: EUGENI OSACAR MARZAL

  • Drets dels passatgers en els diferents modes de transport dins de la UE: comparativa i aplicabilitat dins dels Estats membres.

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   Si bé és veritat que els reglaments que regulen els drets dels diferents modes de transport a la UE obliga als Estats membres a la seva aplicabilitat, no és menys cert que dependrà del mode de transport i de l'Estat on s'apliquin.


   Així, aquest estudi, tractarà d'investigar, no només quins drets tenen els passatgers en els diferents modes, sinó, les diferències entre ells, esbrinant si existeix o no discriminació segons el mode i la aplicabilitat en cada país membre de la UE

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   Haver cursat l’assignatura optativa de Gestió del Transport

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar

   Tutor/s: MARTA OLIVA FONT

  • Impacte del turisme en barris de gran afluència: un anàlisi de la percepció del resident Barceloní.

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   Com valoren l’impacte del turisme els veïns i veïnes del gòtic o de l’eixample? Quins són els aspectes que els preocupen i afecten més? L’objectiu del projecte és analitzar la percepció que tenen els residents de l’impacte que genera el turisme en alguns barris de Barcelona. L’estudi es basarà en una enquestació en profunditat en els barris de gran afluència turística a on el turisme es percep com la principal preocupació de la ciutadania. Els resultats permetran identificar els elements que generen malestar social i vincular-ho amb la realitat estructural, social i econòmica de cada barri analitzat.

   Requisits:

   No hi ha requisits previs. És desitjable que els alumnes tinguin coneixements bàsics sobre turisme sostenible, i que siguin proactius en la formulació i desenvolupament del projectes.

   El projecte està concebut per a ser grupal (4 o 5 alumnes).

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Les tutories del projecte es duran a terme un cop cada dues setmanes.

   Tutor/s: ANNA TORRES DELGADO

  • El turisme gastronòmic: una oportunitat per treballar la sostenibilitat d’un territori

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   L’objectiu general del treball és estudiar com el desenvolupament del turisme gastronòmic pot ajudar a treballar la sostenibilitat d’un territori.

   El projecte haurà d’analitzar quins són els components de la gastronomia d’un territori i de l’oferta que permet posar-la en contacte amb el visitant, amb la finalitat d’identificar com afecta a la sostenibilitat del territori. Per exemple: posar en valor alguns productes genuïns del territori pot ajudar a la supervivència d’oficis tradicionals, conservació del paisatge,...; fer visitables productors agroalimentaris pot ajudar a la seva viabilitat, etc.

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   No existeixen requisits previs però es recomanable que els alumnes tinguin coneixements sobre turisme sostenible i/o turisme enogastronòmic.

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Es convindran en funció de la disponibilitat dels alumnes.

   Tutor/s: EMMA PLA RUSCA

 • Especialitat mixta

  • Projecte de transferència de coneixement sobre marketing digital: gestiona una plataforma WordPress i les xarxes socials associades.

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   - Gestionar una plataforma de coneixement en Word Press

   - Actualitzar els seus continguts: teoria, exemples, etc.

   - Crear, implementar i avaluar el pla de social media d’ aquesta plataforma

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   - Recomanable: coneixements en WordPress i Social Mediai anglès mig-alt.

   - Nivell mig-alt de castellà escrit

   - Capacitat de treball autònom

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Presencials la primera i darrera reunions. La resta podrien ser NO presencials.

   Tutor/s: ENRIC LÓPEZ CARRILLO

  • Llums i ombres del turisme idiomàtic a Barcelona.

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   Analitzar les claus del turisme idiomàtic en el context de Barcelona com a destinació receptora.

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   Nivell d’anglès avançat preferiblement.

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Dimecres 12:30-14:00

   Tutor/s: MONTSERRAT IGLESIAS XAMANÍ

  • Nous profesonals: Impacte de les noves tecnologies en el sector del turisme i l’hostaleria.

   Semestre: 2n.

   Objectius:

   - Analitzar com han afectat les noves tecnologies al sector turístic i de l’hostaleria

   - Estudiar les noves competències que han desenvolupat els professionals del sector del turisme i de l’hostaleria

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Dimarts: 11:00 o a les 17:00

   Divendres:11:00

   (a convenir amb l’estudiant)

   Tutor/s: JUDITH ESTEBAN MORA