Inici >

Oferta PFG 2n semestre 18/19

A continuació trobaràs la informació sobre els Projectes de Final de Grau que es proposen des de l’EUHT CETT-UB per a treballar en grup.

L’oferta presentada s’organitza en funció de l’especialitat on s’inscrigui la temàtica que es treballarà. Aquesta condició s’haurà de tenir en compte quan es sol·liciti participar en un projecte ja que heu d’escollir un PFG vinculat amb la vostra especialitat o mixt.

Passos que cal seguir per a sol·licitar participar en algun d'aquests projectes:

a) L'estudiant interessat envia la sol·licitud que trobarà al final de la fitxa de cada PFG.

Dates per a presentar les sol·licituds: del 10 al 14 de gener de 2019 (fins les 23.59 h)

b) Resolució de les sol·licituds (del 15 al 18 de gener de 2019)

El/s tutor/s valoraran totes les sol·licituds rebudes i comunicaran directament a l'estudiant (via mail) la seva inclusió o no en el projecte de grup i la data d'inici de les sessions de treball.

c) Sol·licituds denegades

Del 19 al 22 de gener de 2019 els estudiants no acceptats podran realitzar una 2ª sol·licitud per participar en aquells projectes que tinguin places vacants. Entre el 23 i el 25 de gener de 2019 el tutor comunicarà (via mail) la resolució d’aquesta petició a la persona interessada.

Si algun alumne no és acceptat durant aquesta fase, serà assignat a un grup que encara tingui places disponibles.

Per a qualsevol informació o aclariment, podeu adreçar-vos al coordinador dels PFG's Oscar Casanovas.

Projectes

 • Direcció hotelera i de restauració

 • Direcció turística

  • El turisme cinematogràfic a Europa

      

   Semestre: 2

   Objectius:

   Conèixer i analitzar com promocionen el turisme cinematogràfic las DMOs i Film Comiissions dels principals paisos europeus.

   Requisits:

   Es valorarà molt positivament haver cursat l'assignatura de "Cinema, literatura i turisme".

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar.

   Tutor/s: EUGENI OSÁCAR MARZAL

  • El decreixement turistic en destinacions urbanes, anàlisi del paradigma i potencialitat de la seva implementació: pros i contres

      

   Semestre: 2

   Objectius:

   Analitzar el concepte de decreixement econòmic, significat, motivacions, implicacions i objectius. Estudiar el seu potencial i aplicabilitat, especialment en els entorns urbans saturats. Contrastar opinions, treballar una visió crítica i preveure escenaris de futur.

   Requisits:

   Alumnes que hagin cursat o estiguin finalitzant el Grau en Turisme (especialitat Direcció Turística).

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar.

   Tutor/s: RAMÓN SERRAT MULÀ

  • Sostenibilitat en ciutats turístiques europees

      

   Semestre: 2

   Objectius:

   Actualment la sostenibilitat és un dels grans reptes en les grans ciutats turístiques d’arreu del món. No obstant això, aconseguir que el turisme sigui sostenible no és fàcil. La sostenibilitat en turisme implica un canvi de paradigma en l'aprofitament turístic tradicional dels recursos, cosa que presenta com dificultat pràctica més notable la definició de límits de la sostenibilitat. És per això que aquesta investigació pretén explorar comparativament els límits de la sostenibilitat turística a través del càlcul d’indicadors en una mostra de ciutats turístiques europees (Barcelona, Berlin, Amsterdam, Vienna, Londres...). La generació de dades en relació a paràmetres socioculturals, ambientals i econòmics en aquestes ciutats ha de poder definir el seu nivell de sostenibilitat i establir un rànquing entre elles.

   Requisits:

     

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar.

   Tutor/s: ANNA TORRES DELGADO

  • Està de moda la solidaritat? Una aproximació al fenomen del volunturisme (Idioma del PFG Anglès)

       

   Semestre: 2

   Objectius:

   Analitzar les característiques de l'oferta de paquets de viatge que es combinen amb experiències de voluntariat.

   Requisits:

       

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar.

   Tutor/s: AURÉLIE CERDÁN SCHWITZGUEBEL

  • Dan Brown, Origen i Barcelona. Anàlisi de la promoció del turisme literari.

      

   Semestre: 2

   Objectius:

   a. Identificar les accions de promoció i posada en valor del turisme literari.  

   b. Valorar la promoció del turisme literari realitzada a Barcelona en relació a l’última novel•la de Dan Brown.  
   c. Definir bones pràctiques de la promoció del turisme literari en ciutats.

   Requisits:

     

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar.

   Tutor/s: JORDI ARCOS PUMAROLA

  • La gestió turística d'espais hiperfreqüentats en entorns rurals i protegits. Casos, models i propostes d'intervenció.

     

   Semestre: 2

   Objectius:

   La Riera de Merlés o el Torrent de la Cabana són exemples d'espais fràgils on s'han incrementat diferents activitats lúdiques que posen en risc l'equilibri de l'entorn a diferents nivells. Diferents mesures s'han dut a terme per gestionar la seva afluència. D'altres, com el congost del Mont-rebei, s'estan plantejant mesures restrictives similars. Aquest projecte planteja l'anàlisi de les afectacions derivades així com la determinació de possibles solucions mitjançant l'estudi de casos i models consolidats.

   Requisits:

     

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar.

   Tutor/s: DANIEL IMBERT-BOUCHARD RIBERA

  • Espai aeri europeu i retards: la seva relació amb el sistema Galileo

     

   Semestre: 2

   Objectius:

   Analitzar la possible relació de les demores a l'espai aeri europeu amb la implementació del sistema Galileo.

   Requisits:

   Interès pel tema, disponibilitat horaria per dedicar-se a la recerca, especialitat Direcció Turística.

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar.

   Tutor/s: MARTA OLIVA FONT

 • Especialitat mixta

  • Potenciar municipios de Cataluña como Smart Destinations de turismo cultural mediante Mobile Storytelling (Idioma del PFG Anglès)

      

   Semestre: 2

   Objectius:

   En el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural, que se celebra este 2018, la presente propuesta de proyecto de investigación tiene como objetivo analizar y potenciar los municipios de Cataluña como Smart Destination de turismo cultural.  Hoy en día, las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) se aplican intensamente en todos sus campos, lo que ha modificado en gran medida sus mecanismos de funcionamiento. En este contexto de cambio, las estrategias de difusión, interpretación y mediación de la experiencia del visitante, son muy influyentes, especialmente desde el punto de vista turístico. Las herramientas de mayor uso en las instituciones culturales son las aplicaciones móviles, concretamente las guías móviles. Debido a su gran potencial estas guías resultan de gran interés para este estudio. Las guías móviles que se basan en la localización precisa del GPS son capaces de contar historias in situ superando todo tipo de barreras físicas y tecnológicas, pueden sacarlas fuera de las paredes de los museos, sumergirlas en las redes sociales y permitir que los visitantes disfruten del aprendizaje informal en contextos inesperados. El objetivo del estudio es determinar los valores de las guías móviles para la experiencia del visitante, realizar estudios de las tendencias de uso y analizar las motivaciones y preferencias de los usuarios con el fin de identificar nuevas oportunidades para el diseño de storytelling y su promoción. Los laboratorios donde implementar este proyecto serán los museos y los equipamientos patrimoniales de Cataluña de distintas temáticas. En función de sus necesidades e intereses, se determinarán los objetivos de cada trabajo y las fases de su implementación. Parabras clave: turismo cultural, smart destinations, mobile storytelling, apps

   Requisits:

   Realizar entrevista previa con la tutora. Es deseable que los alumnos tengan conocimientos sobre turismo cultural, mediación turistico-cultural y las TIC.

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Lunes, de 10.30 a 11.30.

   Tutor/s: IRINA GREVTSOVA

  • Turisme acadèmic a Barcelona: reptes i oportunitats (Idioma del PFG Anglès)

      

   Semestre: 2

   Objectius:

   Analitzar les claus del turisme acadèmic en el context de Barcelona com a destinació receptora.

   Requisits:

     

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar.

   Tutor/s: LAIA ENCINAR PRAT

  • Propuesta de Reforma de manipulación de residuos post servicio en Restauración a través de modelos de negocio.

     

   Semestre: 2

   Objectius:

   Determinar la procedencia de los residuos post servicio en Restaurantes en la ciudad de Barcelona, con el fin de desarrollar modelos eficientes de negocio.

   Requisits:

      

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar.

   Tutor/s: GABRIELA MARGARITA GALLO SALGADO

  • Usos potencials de la tecnologia 5G en el sector Travel 2a fase

     

   Semestre: 2

   Objectius:

   Continuar fent prospectiva sobre aquests usos de la tecnologia 5 G de gran impacte al sector travel a partir del 2020.

   Requisits:

     

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar.

   Tutor/s: ENRIC LÓPEZ CARRILLO