Fotografia de: Metodologia i Avaluació | Curs d'Enoturisme

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica > Curs d'Enoturisme > Pla docent >
Metodologia i Avaluació

Metodologia i Avaluació

Propera convocatòria: 07/11/2022
 

Metodologia

  • Mòdul impartit per metodologia d’aprenentatge a distancia.
  • L’alumne esdevé el protagonista de l’experiència formativa.
  • La virtualitat permet horaris més flexibles per l’aprenentatge.
  • La tutoria del professor es més personalitzada i ajustada a les necessitats de cada alumne.
  • Els objectius s’assoleixen seguint un calendari establert.
  • El campus virtual proporciona a l’alumne un aprenentatge més autònom i tutoritzat.

Avaluació

Avaluació contínua basada en tres recursos:

  • Activitats bàsiques de comprensió. Unitats didàctiques impartides pel professorat per plantejar els conceptes i continguts teòrics.
  • Activitats d’aprofundiment. Unitats d’anàlisi i reflexió fetes per l’alumnat per assumir l’aprenentatge i la correcta interpretació dels continguts adquirits.
  • Activitats de debat que es fan a l’espai fòrum de l’Aula Virtual per facilitar la interacció entre els alumnes i la resta de participants.