COM TRANSFORMEM >

BEQUES I AJUTS

Tipus de becaInformacióPeríode de sol·licitud

Beca d'estudis

Seguint la base de la filosofia de la CETT Fundació, aquesta beca està destinada, fonamentalment, a garantir la continuïtat dels estudis en l"àmbit del turisme, l"hoteleria i la gastronomia a aquells estudiants del CETT que, en tenir dificultats econòmiques, demostrin interès i capacitat tant en la vessant acadèmica com professional.

De l'1 al 20 de juny del 2022

Beca a l'Excel•lència Acadèmica - alumnes de nou accés

Destinada a fomentar i premiar l'excel•lència dels estudiants de nou accés.

Del 15 al 20 de juliol del 2022

Beca Mou-te! Acadèmica

Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització parcial dels estudis universitaris a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té convenis bilaterals / ERASMUS.

Del 8 al 20 de juny del 2021

Beca Mou-te! International Internships

Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants finalitzadors o d’aquells que hagin acabat els seus estudis recentment, per a la realització de pràctiques internacionals que completin els seus itineraris de qualificació incrementant la seva ocupabilitat.

Beca Talent per a cicles formatius de cuina i serveis de restauració, graus universitaris

CETT Fundació ha creat les Beques Talent de nou accés. Destinada a fomentar i premiar el talent de persones que vulguin iniciar els seus estudis en el món del turisme, l’hoteleria o la gastronomia, tant a nivell de cicles formatius de cuina y serveis de restauració com de graus universitaris.

Del 11 al 22 de juliol del 2022

Beca Talent per a Màsters Universitaris (Graduats de la Unión Europea o de Llatinoamericà)

CETT Fundació ha creat les Beques Talent de nou accés. Destinada a fomentar i premiar l’excel•lència acadèmica de Graduats de la Unió Europea i de Llatinoamèrica que vulguin cursar un Máster.

Del 21 de febrer al 25 de juny del 2022

Beca per a estudis de postgrau (màsters, postgraus i cursos d’extensió Universitària) per a diplomats i graduats CETT

Destinada a facilitar la continuïtat dels estudis en l"àmbit del turisme, l"hoteleria i la gastronomia a diplomats i graduats CETT que desitgin cursar un postgrau o un màster.

Del 11 al 22 de juliol del 2022

Beca TFG/PFG en Empresa Internacional

Otorgada per CETT Alumni. Destinada a fomentar projectes de final de Grau Universitari de l’EUHT ETT-UB que promoguin la investigació, la emprenedoria i projectes reals dins del sector del Turisme, la Hoteleria o la Gastronomia

Període 1 de presentació (només per Graus): Del 29 de novembre al 3 de desembre de 2021

Període 2 de presentació (tant per Graus com per Màsters): Del 7 a l’11 de març de 2022

Beca de Col•laboració

Beca destinada a facilitar l’accés a la formació turística als estudiants del CETT-UB de qualsevol de les formacions oficials (cicles formatius, graus, màsters Universitaris), realitzant tasques de col•laboració en els diferents departaments o unitats de negoci del Grup CETT.

Consultar amb el departament de Career Services

Beques Minor

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització d’una estada acadèmica d’un semestre a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té conveni per l’obtenció d’un certificat d’especialització d’un programa Minor.

Del 8 al 15 de novembre del 2021