COM TRANSFORMEM
COM TRANSFORMEM >

BEQUES I AJUTS

Tipus de Beca Informació
Beca d'estudis Seguint la base de la filosofia de la CETT Fundació, aquesta beca està destinada, fonamentalment, a garantir la continuïtat dels estudis en l'àmbit del turisme, l'hoteleria i la gastronomia a aquells estudiants del CETT que, en tenir dificultats econòmiques, demostrin interès i capacitat tant en la vessant acadèmica com professional.
Beca a l'Excel•lència Acadèmica - alumnes de nou accés Destinada a fomentar i premiar l'excel•lència dels estudiants de nou accés.
Beca Mou-te! Acadèmica Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització parcial dels estudis universitaris a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té convenis bilaterals / ERASMUS.
Beca Mou-te! International Internships Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants finalitzadors o d’aquells que hagin acabat els seus estudis recentment, per a la realització de pràctiques internacionals que completin els seus itineraris de qualificació incrementant la seva ocupabilitat.
Beca Talent per a cicles formatius de cuina i serveis de restauració, graus universitaris CETT Fundació ha creat les Beques Talent de nou accés. Destinada a fomentar i premiar el talent de persones que vulguin iniciar els seus estudis en el món del turisme, l’hoteleria o la gastronomia, tant a nivell de cicles formatius de cuina y serveis de restauració com de graus universitaris.
Beca Talent per a Màsters Universitaris (Graduats de la Unión Europea o de Llatinoamericà) CETT Fundació ha creat les Beques Talent de nou accés. Destinada a fomentar i premiar l’excel•lència acadèmica de Graduats de la Unió Europea i de Llatinoamèrica que vulguin cursar un Máster.
Beca per a estudis de postgrau (màsters, postgraus i cursos d’extensió Universitària) per a diplomats i graduats CETT Destinada a facilitar la continuïtat dels estudis en l'àmbit del turisme, l'hoteleria i la gastronomia a diplomats i graduats CETT que desitgin cursar un postgrau o un màster.
Beca TFG/PFG en Empresa Internacional Otorgada per CETT Alumni. Destinada a fomentar projectes de final de Grau Universitari de l’EUHT ETT-UB que promoguin la investigació, la emprenedoria i projectes reals dins del sector del Turisme, la Hoteleria o la Gastronomia"
Beca de Col•laboració Beca destinada a facilitar l’accés a la formació turística als estudiants del CETT-UB de qualsevol de les formacions oficials (cicles formatius, graus, màsters Universitaris), realitzant tasques de col•laboració en els diferents departaments o unitats de negoci del Grup CETT.