Fotografia de: Pla d'estudis | Máster Catering Management

Universitat de Barcelona
Pla d'estudis

Pla d'estudis

Especialització dins de Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració
Propera convocatòria: Octubre 2022
 

COM ÉS LA METODOLOGIA DEL L'ESPECIALITAT EN DIRECCIÓ DE RESTAURACIÓ?

El nostre model d’aprenentatge està dissenyat per facilitar-te l’anàlisi i la comprensió de tots els aspectes de la gestió empresarial, a través de la teva participació activa a les classes, reptes i projectes.

Es fonamenta en tres pilars:

ABR
Aquesta metodologia d’estudi es fonamenta en l’aprenentatge basat en reptes **(ABR). **Durant el curs hauràs de donar resposta a reptes plantejats per docents o organitzacions que formen part de la xarxa de partners del CETT-UB.

Així, aportaràs una solució concreta per a un entorn real. Institucions com Rusticae, Compass Group, Prezo o Vilaplana, entre d’altres, han format part dels desafiaments als quals han hagut de donar resposta els nostres estudiants.

ABP
Amb l’aprenentatge basat en projectes (ABP), tractaràs projectes transversals que donen resposta a un problema concret real del sector turístic. D’aquesta manera, desenvoluparàs competències de col·laboració, resolució de problemes i pensament crític, aplicades en un entorn de treball real. .

ESTUDIS DE CAS
Visitaràs diferents organitzacions i institucions del sector a Barcelona. Tindràs l’oportunitat d’aprendre i aplicar els conceptes gràcies a l’exposició de situacions reals de la mà dels seus mateixos responsables.

AVALUACIÓ

El Màster no té exàmens finals. L’avaluació es fa a partir del seguiment continu per part del professorat i la direcció del programa, així com la resolució de proves escrites individuals o grupals i l’elaboració de treballs durant el curs.

Crèdits totals del màster: 60 ECTS (European Credit Transfer System)

Assignatures comuns: 21 ECTS

Codi Assignatures Obligatòries 21 ECTS
0580001 Direcció de Màrqueting 6
0580002 Gestió de les Persones i de les Organitzacions 3
0580003 Direcció Econòmic-Financera 6
0580004 Direcció Estratègica 6

Assignatures per especialitat: 39 ECTS

Especialitat en Direcció de Restauració

Crèdits totals del màster: 60 ECTS (European Credit Transfer System)

Codi Direcció Restauració Credits
Optatives d'especialització 24 ECTS
0580008 Direcció d'Operacions en Restauració 6
0580009 Catering i Col·lectivitats 3
0580010 Disseny i Arquitectura de Restaurants 3
0580011 Gestió d'Experiències 3
0580012 Innovació en Productes i Serveis 3
Altres Optatives 6 ECTS
0580014 Pràcticum Especialització de Restauració 6
0580015 Metodologia de la Investigació de Mercats 6
Treball Final de Màster 15 ECTS
0580016 Treball Final de Màster 15

TREBALL FINAL DE MÀSTER

L’assignatura Treball Final de Màster (TFM) (15 ECTS) és la culminació de l’aprenentatge del Màster, on es reflecteixen les competències que hagis adquirit, així com la seva aplicació i desenvolupament. Es tracta d’un treball d’aplicació empresarial i/o acadèmica. En aquest treball, segons els teus interessos i motivacions professionals, aprofundiràs en algun aspecte de l’especialització escollida.

Per aconseguir la titulació de Màster és imprescindible superar aquesta assignatura integradora. Així, el TFM és un instrument per formar els nostres estudiants en l’anàlisi de problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes d’investigació a partir de la identificació i utilització de diferents variables, a més de ser l’instrument per a l’avaluació de les competències del Màster amb una perspectiva globalitzadora.

El desenvolupament del TFM es realitza individualment. Hauràs de realitzar un treball propi amb la tutorització d’un professor i podràs escollir entre tres tipologies:

  • Projectes d’investigació aplicada vinculats als Grups d’Investigació del CETT-UB.
  • Projectes d’aplicació professional plantejats per empreses i/o institucions col·laboradores.
  • Plans d’empresa o business plan per al desenvolupament d’idees de negoci.

Cada estudi és únic i necessita un tractament i una atenció diferencial adequats als seus objectius i temàtica, i on el criteri del tutor marcarà la teva pauta a seguir com a estudiant.

Durant el teu període formatiu al CETT-UB, gaudiràs de l’oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits a la formació acadèmica i, a la vegada, afavorir l’adquisició de competències que et preparin per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques tenen dues modalitats:

  • Curriculars: vinculades a assignatures del programa que estàs cursant i que formen part del seu currículum acadèmic; per tant, obligatòries.
  • Extracurriculars: no incloses dins del pla d’estudis i que tenen un caràcter voluntari.

La realització de les pràctiques es desenvolupa mitjançant convenis de cooperació universitat-empresa i estan tutelades per professors experts en cadascuna de les matèries.

El CETT-UB et facilitarà la consecució d’aquelles oportunitats més adequades al teu perfil professional i a les teves motivacions, entre les més de 900 peticions per part d’empreses que rebem anualment. De la mateixa manera, t’ajudarem a contactar i t’acompanyarem en l’accés a les empreses i les institucions més atractives per als teus objectius professionals.

Com a característica diferencial al mercat, el CETT-UB consta d’un grup d’empreses pròpies dedicades a la formació i a l’oferta de serveis d’hoteleria i turisme de qualitat, perquè apliquis aquests coneixements pràctics sense sortir del Campus:

  • Hotel Alimara
  • Residència Universitària Àgora BCN
  • Aula Restaurant
  • Summum Restaurant & Bar

Si vols més informació, visita l’espai de Career Services, contacta amb nosaltres a través del correu electrònic careerservices@cett.cat o també ens pots visitar a la primera planta del Campus.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
K
M
T
V
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
K
M
T
V
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
K
M
T
V

En finalitzar aquest Màster, obtindràs la següent titulació en funció de l’especialitat escollida:

1) Titulació Oficial Universitat de Barcelona: Màster universitari de Direcció Hotelera i de Restauració. Especialitat de:

  • Direcció de Restauració per la Universitat de Barcelona

BOE. Resolució de 14 de novembre de 2014, de la Universitat de Barcelona, per la qual es publica el pla d’estudis del Màster de Direcció Hotelera i de Restauració.

Obtinguda la verificació del pla d’estudis pel Consell d’Universitats, previ informe de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com l’autorització de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i establert el caràcter oficial del títol per acord del Consell de Ministres de 26 de setembre de 2014 (publicat al BOE de 18 d’octubre de 2014).

2) Titulació pròpia del CETT, Barcelona School of Tourism, Hospitality & Gastronomy: Màster universitari de Direcció Hotelera i de Restauració. Especialitat de Direcció Hotelera o Especialitat de Direcció de Restauració.

3) Doble especialització: cursar el Màster et permetrà realitzar, si així ho vols, una segona especialitat dins del programa oficial. Cursar una doble especialitat ampliarà les teves competències i t’ajudarà a enfrontar-te, de manera encara més sòlida, a un mercat laboral molt dinàmic i competitiu.

Així mateix, a més de la titulació oficial de la Universitat de Barcelona, obtindràs el títol amb la formació cursada, reconegut pel sector per la seva excel·lència acadèmica i professional.

Codi RUCT: 4311520

Aquest Màster s’imparteix des de l’any 2014, i està verificat per l’Agència Catalana de Qualitat Universitària (AQU), màxim òrgan de qualitat universitària a Catalunya, raó que atorga a aquest programa una trajectòria acadèmica rigorosa.