Fotografia de: Pla d'estudis | Postgrau de Wedding & Social Event Management

Universitat de Barcelona
Pla d'estudis

Pla d'estudis

Propera convocatòria: 26/09/2022
 

COM ÉS LA METODOLOGIA DEL POSTGRAU WEDDING & SOCIAL EVENTS MANAGEMENT ?

El Postgrau de Wedding Planner del CETT-UB es fa 100 % online a través del campus virtual del CETT-UB. Els continguts s’imparteixen d’una manera guiada, dinàmica i flexible perquè puguis decidir en qualsevol moment quan realitzar-los. Només hauràs de complir amb les dates d’entrega de les tasques puntuables.

La formació en línia et donarà una gran flexibilitat horària i et permetrà adaptar l'aprenentatge a les teves necessitats, respectant sempre el calendari de planificació del curs.

La plataforma en línia del curs permet utilitzar una gran varietat d’eines metodològiques diferents: píndoles audiovisuals, tests autoavaluatius, aplicacions de disseny col·laboratiu, webinars amb experts, etc. Així mateix, l’autoestudi o estudi individual constitueix una part important del curs.

El programa es completa amb el "Taller de Somnis", en el qual aplicaràs els coneixements adquirits dissenyant el teu propi esdeveniment social.

Visites a esdeveniments. Oferim, durant la setmana presencial opcional a Barcelona, l’oportunitat única d’assistir al Barcelona Wedding Summit en el marc de la Barcelona Bridal Fashion Week, a més d'altres visites del sector (decoració floral, tallers de dissenyadors com Rosa Clarà o Santa Eulalia, espais emblemàtics), i de participar en diferents masterclass amb experts, entre altres activitats.

AVALUACIÓ

L’avaluació és contínua. Al llarg del postgrau hauràs de fer diferents activitats, individuals o grupals, dirigides a l’aplicació de continguts i habilitats de cada mòdul. Cada activitat constitueix un percentatge sobre la nota final del mòdul.

Tindràs un pla de treball en el qual s’indiquen les activitats, els percentatges d’avaluació sobre el total i les dates d’entrega de les activitats corresponents. Per superar un mòdul, és obligatori fer les activitats que s’hi preveuen.

MÒDUL 1. FONAMENTS DEL CASAMENT I ELS ESDEVENIMENTS SOCIALS - 6 ECTS

 • Introducció a la professió de wedding & social events planner
 • La indústria dels casaments i els esdeveniments socials
 • Història dels casaments
 • Tipus de casaments
 • Altres esdeveniments socials
 • Glossari de conceptes bàsics

MÒDUL 2. DISSENY DEL CONCEPTE DE CASAMENTS I ESDEVENIMENTS SOCIALS - 5 ECTS

 • Gestió d’experiències. El client, al centre del procés de disseny
 • Gestió de clients en empreses de serveis
 • Disseny de la proposta d’esdeveniment. Conceptes i eines

MÒDUL 3. ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING I BUSINESS MANAGEMENT - 6 ECTS

 • El business plan. Aspectes clau per a la creació i la gestió d’empreses
 • Branding & personal branding: creació d’una marca personal amb èxit
 • Segmentació, posicionament i cerca de vetes de mercat
 • Desenvolupament del pla de màrqueting d’una empresa d’esdeveniments

MÒDUL 4. WEDDING MANAGEMENT: LA GESTIÓ DEL CASAMENT I DE L’ESDEVENIMENT SOCIAL - 5 ECTS

 • Fases per a una bona planificació
 • Direcció i control de l’esdeveniment
 • COVID-19 i els esdeveniments. Gestió post-COVID-19
 • Les etapes de l’esdeveniment. Eines de control
 • Protocol de prioritats
 • Selecció i gestió de proveïdors
 • El dia D. El dia de l’esdeveniment
 • Consideracions legals prèvies a organitzar un esdeveniment social

MÒDUL 5. SERVEIS ESSENCIALS, ACTORS I SERVEIS EXTERNS - 5 ECTS

 • Serveis d’allotjament i de restauració
 • Serveis i mètodes de reproducció i projecció d’imatges, so i telecomunicacions
 • Mètodes i tecnologies de gestió i control d’accessos
 • Serveis i sistemes de muntatge d’estands i exposicions
 • Serveis d’animació cultural i producció d’espectacles
 • Transport d’accés a la seu de l’esdeveniment i transport intern col·lectiu
 • Serveis de disseny, edició i impressió de materials gràfics, audiovisuals i digitals
 • Altres serveis
 • Tècniques de negociació amb proveïdors

MÒDUL 6. TALLER DE SOMNIS: PROJECTE D’APLICACIÓ I PRÀCTICA PROFESSIONAL - 3 ECTS

 • Creació del catàleg de contactes/book
 • Projecte Taller de Somnis

Aclariments

 • En aquest mòdul tindràs l’oportunitat d’aplicar els coneixements i les habilitats adquirits en cadascun dels mòduls en la pròpia proposta d’esdeveniment social.
 • A cada mòdul es preveu una o dues activitats d’aprenentatge que formen part del Taller de Somnis. D’aquesta manera, l’execució del projecte és gradual i evolutiva.
 • En aquest últim mòdul serà necessari consolidar i donar coherència global al projecte (a part dels continguts propis del mòdul).
 • Tindràs un tutor que t’orientarà, et guiarà i t’ajudarà en el procés.

Diploma de postgrau CETT-UB de Wedding & Social Event Management* (30 crèdits)

(*) Per obtenir el títol de Diploma de postgrau en Wedding & Social Event Management de la Universitat de Barcelona, és requisit indispensable trobar-se en possessió del títol de graduat, llicenciat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic, o una titulació universitària equivalent.

Si no es posseeix cap d’aquests títols, un cop superat el curs, s’obtindrà la titulació del Diploma d’Extensió Universitària en Wedding & Social Event Management, també de la Universitat de Barcelona.