Fotografia de: Titulació oficial | Postgrau de Wedding & Social Event Management
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Titulació oficial
Propera convocatòria: 11/10/2021

Titulació oficial

Diploma de postgrau CETT-UB de Wedding & Social Event Management* (30 crèdits)

(*) Per obtenir el títol de Diploma de postgrau en Wedding & Social Event Management de la Universitat de Barcelona, és requisit indispensable estar en possessió del títol de graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, enginyer tècnic, arquitecte, arquitecte tècnic o una titulació universitària equivalent.

En el cas de no posseir cap d'aquests títols, un cop superat el curs, s'obtindrà la titulació de Diploma d'Extensió Universitària en Wedding & Social Event Management, també de la Universitat de Barcelona.