Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Veure Catàleg