Postgrau de Wedding & Social Event Management

M
Modalitat: Online
Durada: 1 curs (30 ECTS)
Hores: 750 hores
Idiomes: Castellà

Objectius

 • Comprendre la importància dels esdeveniments socials al llarg de la història com a eina d'interrelació entre persones.
 • Descriure el públic objectiu al qual va dirigit l'activitat professional del planner.
 • Contextualitzar l'entorn de desenvolupament professional del planner.
 • Comprendre les necessitats dels clients per a iniciar el procés creatiu.
 • Dissenyar una proposta d'acord amb l'anàlisi de necessitats prèvies, tenint en compte la tipologia i els agents externs que puguin participar.
 • Valorar, en l'àmbit del pressupost, tots els recursos humans, logístics i econòmics necessaris per a executar la proposta inicial.
 • Analitzar la viabilitat de la proposta conjuntament amb el client.
 • Recomanar alternatives que ajudin a millorar o afegir valor a la proposta d'esdeveniment final.
 • Planificar una estratègia, tant en control de terminis com en desenvolupament de l'activitat fins a la data fixada (escaleta).
 • Saber plantejar amb criteri les claus de la gestió i el màrqueting d'un negoci o empresa de bodes i esdeveniments socials.
 • Desenvolupar el pla de comunicació per a mostrar la marca i la imatge de l’empresa.
 • Dominar el cicle de desenvolupament d'un projecte de boda o esdeveniment social.
 • Identificar les darreres tendències i agents externs relacionats amb la gestió de bodes i esdeveniments socials.
 • Posar en pràctica les competències adquirides per a la creació d'un projecte d'aplicació professional de gestió de bodes o altre tipus d'esdeveniments socials.