Fotografia de: Titulación oficial | Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Titulación oficial
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: Octubre 2021

Titulación oficial

Al finalitzar aquest màster, l'estudiant obté la següent titulació:

Màster Universitari en Innovació de la Gestió Turística. Especialitat en Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural.

B.O.E. Resolució de 17 de gener de 2013, de la Secretaria General d'Universitats, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de novembre de 2012, pel que s'estableix el caràcter oficial de determinades titulacions de màster i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Titulacions.