Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Inici > Oferta acadèmica > Grau de Turisme > Presentació > tornar

Grau de Turisme

Informació general

Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Horari: Grup de mati / Grup de tarda (intensiu)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català