Fotografia de: Raons per cursar el grau | Grau de Turisme
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Oferta acadèmica > Grau de Turisme > Presentació >
Raons per cursar el grau
Propera convocatòria: Setembre 2021

Raons per cursar el grau

 • El prestigi de la UB i del CETT amb 50 anys de trajectòria i experiència reconeguda pel sector.
 • L’excel·lència de la formació amb un equip de professors experts i professionals del sector reconeguts.
 • Un grau a mida on l’alumne pot triar entre 3 mencions amb reconeixement oficial.
 • L’aplicació directa dels coneixements als centres i empreses del Campus.
 • Una metodologia innovadora d’aprenentatge amb participació activa de l’estudiant.
 • El seguiment personalitzat de l’estudiant i l’orientació acadèmica i professional.
 • L’elevat nombre d’ofertes pràctiques i laborals nacionals i internacionals.
 • Les opcions de mobilitat, el clima internacional i el desenvolupament de les competències interculturals i internacionals dels estudiants.
 • La potenciació del talent individual amb l’adaptació als diferents ritmes d’aprenentatge dels estudiants.
 • El coneixement especialitzat en Turisme, Hoteleria i Gastronomia, a través dels Grups de Recerca i la Càtedra.
 • El reconeixement del sector del perfil de l’alumnat CETT per les seves competències transversals i habilitats directives.
 • L’estreta vinculació amb el sector empresarial i les administracions turístiques locals.
 • El desenvolupament professional i personal. 4a posició en el rànquing d’ocupabilitat dels graduats.
 • El desenvolupament de competències com: l’esperit emprenedor, la capacitat d’innovació i la visió de negoci.
 • La pertinença a la xarxa Alumni CETT.